Memoriał Polski
Memoriał Polski to unikatowa plansza o patriotyczno-edukacyjnym przesłaniu wydana dla upamiętnienia przypadającego w 2018 roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Publikacja ta jest swoistym jubileuszowym wotum, wyrażającym wdzięczność przodkom i pamięci o nich, o ich dokonaniach dla niepodległej dziś Ojczyzny. Opracowana wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział we Wrocławiu, przedstawia w skondensowanej, słowno - graficznej formie pryncypia tysiącletniego dziedzictwa narodu polskiego. Centralną częścią publikacji jest syntetyczny i pouczający "rocznicowy" zarys dziejów Polski napisany przez wybitnego historyka prof. Andrzeja Nowaka. Memoriał opatrzony jest wizerunkami historycznych pieczęci władców polskich oraz osób i instytucji znacząco wpisanych w polskie dziedzictwo kulturowe. Poza tytułowym esejem na planszy znajdują się symbole narodowej tożsamości: - godło i hymn narodowy, - ryciny obrazujące dawne stolice Polski - Gniezna, Krakowa i współczesnej stolicy - Warszawy, oraz Częstochowy jako nduchowej stolicy kraju, - wizerunki najwybitniejszych Polaków, tych uważanych za Ojców Niepodległości 1918 r., oraz przedstawicieli pokoleń które na przestrzeni tysiąclecia trwały w niepodległościowym czynie i dziedzictwie, - znaczące przesłania i wypowiedzi na temat Polski i Polaków, - skrótowy opis dziejów niepodległości Polski i ilustrujące je symbolicznie ryciny. Mamy nadzieję, że spisane i zobrazowane na planszy kanony polskości poza swą funkcją edukacyjną będą także estetycznym elementem patriotycznego wystroju mieszkań i biur, wyrażającym szacunek i przywiązanie do narodowej tradycji.
SPECYFIKACJA PRODUKTU
Lp. Rozmiar produktu Cena produktu Kod produktu
1. 97 x 130 cm 179 PLN brutto -